از شما دعوت می کنیم مهمان ما در هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته باشید.

مکان:محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن ۳۵، غرفه ی ۱۸

شرکت شهد زاگرس جهان بین

زمان:۲۴ الی ۲۷ مرداد ۹۸

هجدهمین نمایشگاه دام و طیورر