قوانین و مقررات

شرایط و قوانین
در صورت عدم امکان ارسال کالا،مبلغ آن به طور کامل برگشت داده خواهد شد.تمامی کدهای رهگیری پستی روزانه در صفحات اجتماعی به مالت شاپ قرار داده میشوند و در این فروشگاه به روز رسانی انجام داده نمی شود.

جهت انتقال هر گونه شکایت ، پیشنهاد و انتقادی با ما تماس بگیرید.

09127698675