تماس با ما

دفتر مرکزی و کارخانه:

۰۳۸۳۲۵۷۰۳۲۱

۰۳۸۳۲۵۷۰۳۲۲

تلفن مستقیم فروش صنعتی : ۰۳۸۳۲۵۷۱۰۴۹

فکس:۰۳۸۳۲۵۷۹۴۵۶

تلفن ارتباط با نمایندگان فروش سوپرمارکتی: ۰۳۸۳۲۵۷۰۳۲۱

آدرس: استان چهارمحال و بختیاری- شهرک صنعتی هفشجان

شماره ی صادرات: ۰۰۹۸۹۱۲۷۶۹۸۶۷۵