مالت در ماءالشعیر سازی

ارسال شده در سلامتی.

ماده ی مورد نیاز برای تولید آبجو ،جو، رازک ، آب و مخمر
 می باشد . کیفیت این مواد خام یک اثر قطعی و بالایی روی
کیفیت محصول نهایی دارد . دانستن خواص مواد خام و اثر آنها روی فرآیند و محصول نهایی ، مبنایی را برای دسته بندی و فرآیند
کردن آنها ایجاد می کند . با یک چنین دانش و آگاهی ، کنترل آگاهانه ی فرآیند تکنولوژیک راحت تر و ساده تر است.
جو ماده ی خام اصلی برای تولید آبجو می باشد .استفاده از جو به این علت است که جو محتوای نشاسته
 ی بالایی دارد و نشاسته
ی لازم برای تولید آبجو فراهم می کند واین نشاسته می تواند به عصاره ی قابل تخمیر تبدیل می شود. و پوسته ی دانه هم محکم
به آن چسبیده است. (حتی بعد از فرآیند شدن برای تولید مالت)که این چسبندگی مانع از خمیری و له شدن دانه در طول فرآیند
مالتینگ می شود.
قبل از استفاده در آبجو سازی ، جو باید تبدیل به مالت شود . در بعضی کشورها ،غلاتی مانند ذرت ، سورگوم ، برنج ، گندم و یا
 محصولاتی که از آنها ساخته می شوند ،اغلب به عنوان همراه
 یا افزودنی در تولید مالت استفاده می شوند.
در آلمان گندم و غلات دیگر درتولید مالت، برای تولید آبجوی با میزان تخمیر بالا،استفاده می شوند. تولید جویی که مالتهای با
عصاره ی غنی ایجاد کند ضروری است .
رازک مزه ی تلخ آبجو را به آن می دهد و روی عطر و بوی آن هم تاثیر دارد. کیفیت آبجو تا حد زیادی هم بستگی به کیفیت رازک
دارد.
از نظر کمی مهمترین ماده ی خام ، آب است. آب، نه تنها خصوصیت و کیفیت آبجو را در چندین مرحله ی فرآیند کردن، تحت
تأثیر قرار می دهد، بلکه آب برای تمیز کاری و ضد عفونی کردن و همچنین بسیاری فرآیندهای دیگر در تولید مالت و آبجو
استفاده می شود.
تخمیر الکلی برای تولید آبجو ، بستگی به فعالیت مخمرهایی دارد که بالتبع برای تولید آبجو ضروری هستند.
در مورد نحوه ی تولید و فرآیند این مواد خام مطالب بسیاری وجود دارد که از حوصله این جزوه خارج است و بعدأ در جزوات بعدی
آورده می شوند.