خاصیت جو و فرآورده های آن

ارسال شده در سلامتی.

این مطالب به منظور اطلاع رسانی و آشنائی تمامی افراد جامعه در خصوص فواید جوانه جو و مشتقات آن توسط
واحد تحقیق و توسعه شر کت شهد زاگرس جهان بین تهیه گردیده در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید با
این شرکت تماس بگیرید.
-1 جوانه غلات چه مزایایی دارند؟
امروزه نقش و اهمیت جوانه های غلات به نحوی مطرح است که کارشناسان علوم تغذیه بر مصرف آن تأکید کرده و آن را در
سبد غذایی روزانه خانواده ها معرفی می کنند. در واقع جوانه ها موادغذایی هستند که با روند طبیعی رشد و تولیدشان، در گروه
سبزی ها ، آن هم با ارزش غذایی بالا از نظر ویتامین ها و املاح محسوب می شوند.
تغییرات شیمیایی که در دانه ها در حین جوانه زدن رخ می دهد باعث می شود املاح و ویتامین های آن افزایش یابد.به طور
کلی در فرایند جوانه زدن ویتامین ها ، املاح و پروتئین به مقدار زیادی افزایش می یابد.
افزایش پروتئین در حین جوانه زدن در اثر شکسته شدن مولکول های کربوهیدرات و ترکیب آن ها با نیتروژن موجود در هوا می
باشد که این ترکیب ، اسیدهای آمینه را تشکیل می دهد . به طور کلی می توان گفت که این تغییرات شیمیایی باعث ایجاد
هستند ولی در هنگام c پروتئین قابل جذب و هضم در بدن می شوند. دانه خشک سبزی ها ، غلات و حبوبات فاقد ویتامین
تولید می کنند که در متابولیسم پروتئین های بدن نقش بسیار مهمی ایفا می کنند . c جوانه زدن مقدار زیادی ویتامین
در جوانه ها ناشی از جذب عناصر موجود در هوا در هنگام جوانه زدن است. c افزایش ویتامین
از دیگر فواید جوانه ها آماده سازی غذا برای هضم و جذب است که این عمل به وسیله آنزیم های موجود در جوانه ها صورت می
گیرد.جوانه ها به مقدار زیادی دارای فیب ر و آب هستن د ک ه باعث دفع کام ل مدفو ع شده ، همچنی ن مان ع از سرطا ن روده
می شوند.