برچسب- سمینار تخصصی طب سنتی

به مالت در سمینار تخصصی طب سنتی

به مالت در سمینار تخصصی طب سنتی

طب سنتی یکی از قدیمیترین شیوه های پزشکی در جهان محسوب میشود و برای قرن ها نقش مهمی در جلوگیری و درمان بیماریها داشته است. ایران نیز از پیشینه تاریخی ارزشمندی در زمینه استفاده از داروهای گیاهی در درمان بیماری های شایع برخوردار است. بیماریهای زیادی هم چون سرماخوردگی ، یبوست، مشکالت گوارشی، مشکالت تنفسی، ناراحتی های قلبی، آرتروز و دردهای مفصلی به سادگی توسط علم طب سنتی قابل پیشگیری است و امروزه با افزایش دانش متخصصان این حوزه در درمان برخی بیماری [...]