احداث خطوط 3 و 4 تولید دانه مالت با ظرفیت 24000 تن در سال آغاز شد. این پروژه که از اواخر سال 98 آغاز شده هم اکنون در حال ساخت بوده و پیش بینی می شود که طی 12 ماه دیگر راه اندازی و به بهره برداری برسد.

با توجه به افزایش مصرف دانه مالت در مصارف مختلف و افزایش تقاضای این محصول، بالغ بر بیست میلیارد تومان در این پروژه سرمایه گذاری شده تا نیاز کشور به مالت را تامین کند.

این سیستم کاملا در ایران طراحی و مهندسی شده و مفتخر هستیم که با دانش و مهندسی ایرانی توانسته ایم از خروج ارز جلوگیری کرده و بر توانایی های خود تکیه کنیم.

این موفقیت ارزشمند حاصل تلاش های بی وقفه مهندسان و کارشناسان به مالت طی دو دهه کار و کسب تجربه بوده است.