در حال حاضر، تیپاکس بهترین سیستم کالارسانی در بحث کیفیت و امنیت است زیرا که بسته ها در تیپاکس سالم و بدون آسیب دیدگی به دست مشتریان میرسد.

زین پس با وجود اینکه محل جمع آوری بسته ها (شرکت به مالت) خارج از شهر و محدوده ی سرویس دهی تیپاکس بود، این شرکت ملزم به جمع آوری بسته ها از مبدا بوده  تا صحیح و سالم تحویل مشتریان دهد.

از آنجایی که روزانه تنها یک ماشین پست از شهرکرد به مقصد تهران حرکت میکند، ترافیک زیاد جعبه ها و فشار آن ها بر یکدیگر باعث خسارات زیادی در حین ارسال و تحویل بسته ها به بار می اورد که در حال حاضر این مشکل در مرسولات تیپاکسی وجود ندارد.

از طرفی با توجه به پیشتاز شدن سفارشات بالای 5 کیلوگرم، اختلاف قیمتی تا حد زیادی کم شده و برای بعضی از شهرها که آمار آسیب زدن به بسته ها بیشتر بوده، چه بسا تیپاکس انتخاب صحیح تر و به صرفه تری باشد.