دسته بندی: آبزیان , ماهی کپور 04-02-1402

اثرات پودرکنسانتره ماءالشعیر بر بیان ژن های مرتبط با رشد و ایمنی موکوس در ماهی کپور معمولی

ماءالشعیر نوشیدنی است که از عصاره جوانه جو به دست می آید. غلاتی مانند جو منبع خوبی از آنتی اکسیدان های مختلف،بتاگلوکان، آرابینوگزیلان و الیگوساکاریدهایی مثل گالاکتوز و فروکتوالیگوساکارید و نشاسته مقاوم هستند که می توانند به عنوان پری بیوتیک عمل نموده و به طور انتخابی رشد لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم حاضر در کولون روده را تحریک نمایند.مطالعات متعددی در خصوص مثبت بودن اثرات  مالت و فراورده های آن بر انسان گزارش شده است که می توان به بهبود متابولیسم چربی ها، پیش گیری از استرس اکسیداتیو و افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی که منجر به اثرات حفاظتی در قلب می گردد اشاره کرد.

در طی چند دهه گذشته،صنعت آبزی پروری دارای سریع ترین رشد در بخش تولید مواد غذایی در جهان است. تولید ماهی در طول دوره پرورش با عوامل محدود کننده از جمله بیماری ها و شرایط نامطلوب روبروست.

با توجه به اینکه افزایش رشد و بازدهی همراه با پیشگیری از بیماری در مزارع آبزی پروری یکی از راه کارهای مدیریتی است و تغذیه نیز یکی از فاکتورهای اصلی هزینه در آبزی پروری پروری است، لذا استفاده از رژیم های غذایی مناسب که با بهبود عملکرد رشد و ایمنی بتواند اثرات مطلوب را ایجاد نماید یکی از ضرورت ها در بحث مدیریت تغذیه و بهداشتی مزارع پرورشی آبزی پروری است.

تمایل شدید به حذف آنتی بیوتیک ها در آبزی پروری به علت هزینه بالا، ایجاد مقاومت دارویی، مشکلات زیست محیطی، پایین آوردن کیفیت گوشت و مشکلات اجرایی تجویز دارو باعث شده است توجه به محرک های ایمنی به عنوان جایگزینی برای درمان آنتی بیوتیکی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.امروزه تلاش بر این است که مکمل های غذایی با منشأ طبیعی نظیر پروبیوتیک ها، پری بیوتیک ها،گیاهان و عصاره های آن ها مورد استفاده قرار بگیرد.

بررسی ها نشان می دهد تغذیه ماهی کپور معمولی به مدت 8 هفته با جیره های غذایی حاوی پودر عصاره مالت سبب افزایش بیان ژن های مرتبط با رشد در تیمارهای آزمایشی نسبت به تیمار شاهد می شود. به نظر می رسد پودر عصاره مالت به دلیل داشتن گلوکان به عنوان یک پری بیوتیک طبیعی عمل نموده و تأثیر مثبتی بر بیان ژن های رشد در ماهی کپور نشان می دهد.

واحد تحقیق و توسعه
داخلی 116

برچسب ها :

نظرات