از شما دعوت می کنیم مهمان ما در هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته باشید.

مکان:محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن 35، غرفه ی 18

شرکت شهد زاگرس جهان بین

زمان:24 الی 27 مرداد 98

هجدهمین نمایشگاه دام و طیورر