تقدیر و تشکر تیم هندبال بانوان باشگاه مهرپویان استان از آقای مهندس رستمی، مدیر عامل محترم کارخانه به مالت، به دلیل حمایت ها و اسپانسر شدن ایشان برای تیم هندبال.