این شرکت از سال 91 اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 کرده است. اما از سال 96 به صورت جدی اقدامات لازم جهت اخذ گواهی ایزو 9001 و 22000 از TUV INTERCERT آلمان، ما را بر این داشت که سیستم را مجدد مورد ارزیابی قرار داده و بر اساس الزمات ایزو در ورژن های جدید که بسیار بهینه تر بود گام برداریم. در سال 98 موفق به کسب گواهی ازو 9001 و 22000 شدیم و باعث افتخار است که در اولین ارزیابی سالانه TUV توانستیم بهترین امتیاز ها را کسب کنیم و گواهی های خود را برای یک سال دیگر تمدید کنیم.

در سیستم های تضمین کیفیت، تمامی سیستم به گونه ای باز طراحی می شود تا در نهایت کیفیت محصولات و خدمات به حداکثر برسید.این سیستم بر این پایه کار میکند که کوچکترین عضو یک شرکت، بایستی طبق چهارچوب تعریف شده کار کند زیرا این امر باعث افزایش بهره وری و کیفیت در ابعاد بزرگتر خواهد شد.

همچنین ایزو 22000 که همان ایزو ایمنی و بهداشت است، تلاش میکند تا سیستم را برای پرسنل امن و موارد بهداشتی را بررسی و الزاماتی برای رعایت آن تعریف کند که کل سیستم بر اساس این الزامات نسبت به رعایت موارد تعریف شده اقدام کنند و همه چیز برای شخص متخطی روشن و قابل استناد باشد.

خوشحالیم که طبق نظر ممیز های TUV در دسته ی منظم ترین و همراه ترین شرکت های دارای گواهی قرار گرفته ایم. همانطور که تجربه به ما ثابت کرده است، بسیاری از شرکت ها موفق به اخذ گواهی TUV می شوند اما تنها تعداد کمی هستن که موفق به تمدید آن می شوند زیرا برای این موفقیت باید نگاهی بالاتر به این فرآیند داشت و به این نکته توجه کرد که صرفا گرفتن گواهی هنر نیست، اینکه ایزو مانند خون در رگ های شرکت جاری شود مهم است.

ایزو 9001
ایزو 22000