اگر بخواهیم سال ها را در به مالت نام گذاری کنیم، سال 99 سال مالت ویژه هست.در این سال، توانستیم بیش از 10 نوع مالت ویژه تولید کنیم که از مهم ترین آنها مالت های کریستال 45 و 300 بود.

همانطور که از نامش پیداست، مالت های کریستال، مالت هایی هستند که قند درون آن ها کریستاله شده است.در اصلا تمامی مراحل مشینگ و تبدیل قند ها در خود پوسته انجام شده.

داخل دانه مانند نبات(در حد خیلی ریز) کریستای شده و طعم شیرین دلنشینی به ماءالشعیر می دهد. لازم به ذکر است که قند های تشکیل شده غیر قابل تخمیر است و برای افزایش دهانمزه اضافه می شود.

این نوع مالت برای ایجاد تنوع در طعم ماءالشعیر های ایرانی که تخمیر در آن ها صورت نمیگیرد معجزه میکند.

تولید آزمایشی این مالت انجام شده و خط تولید آن برای تولید تناژ در حال طراحی است. با اضافه شدن این محصول به سبد کالایی به مالت، شاهد تغییرات خارق العاده در ماءالشعیر ایرانی خواهید شد.