دسته بندی: مدیریت پسماند 15-07-1402

ریشه چه محصول جانبی صنعت مالت سازی با پتانسیل کاربردی عالی

ریشه چه یکی از فراوان ترین محصولات جانبی صنایع مالت سازی است که با داشتن پروتئین و فیبر مناسب یک منبع با ارزش تغذیه ای  بسیار خوب محسوب می شود.

معمولاً ریشه چه به صورت پلت شده به عنوان خوراک دام به فروش می رسد با این حال تلاش های بسیاری برای استفاده از ریشه چه به عنوان ماده غذایی، منبع آنزیم ها، آنتی اکسیدان ها، ماده خام در تخمیر و تولید بیوچار در حال انجام است. فرایند جوانه زنی  دانه جو در  مالت سازی باعث تولید ریشه و تحریک آکروسپایر می شود.

ریشه ها باید بعد از مرحله کوره گذاری حذف شوند چرا که طعم ماءالشعیر را تلخ می کنند.

رشد ریشه ها با ورود آب به جنین آغاز می شود.آب عمدتاً از طریق منطقه میکروپیل وارد می شود. جنین در نتیجه جذب آب متورم و فعالیت های تنفسی و تشکیل بافت های جدید آغاز می شود. ریشه چه ها با بهره گیری از مواد نیتروژن دار(اسیدهای آمینه و پپتیدها)موجود در آندوسپرم و جنین شکل می گیرند. ریشه چه در ابتدا به صورت یک چیت سفید یا کلئوریزای زرد رنگ ظاهر می شود. چیت، لایه های تستا و پریکارپ دانه را می شکند و از میان دریچه های پوسته از پایه دانه شروع به رشد می کند. ریشه ها در طول مرحله جوانه زنی در هم می پیچند و اگر پارامترهای چرخش دانه کنترل نشود جوانه زنی غیر یکنواخت رخ می دهد. ریشه ها در  فرایند مالت سازی تقریباً تا 5-8 میلی متر از لحاظ طولی و 0.3-0.4 از لحاظ ضخامت رشد می کنند.

حذف ریشه چه از مالت کوره گذاری شده اصطلاحاً “دکلمینگ” نامیده می شود. ریشه ها بسته به  دمای  کوره گذاری ارزش غذایی و رنگ متفاوتی دارند. از آنجایی که چگالی ظاهری ریشه چه کم است و مقادیر کمی از آن حجم زیادی را اشغال می کند معمولاً به صورت پلت نگهداری می شوند.

ریشه چه ها بسته به  نوع جو  و شرایط تولید مالت ارزش تغذیه ای متفاوتی دارند. مقدار پروتئین ریشه چه ها 22.6-38.7درصد است که آنها را به  یک منبع عالی برای پروتئین تبدیل می کند. پروتئین های ریشه چه عمدتاً گلوتلین ها به همراه گلوبولین ها، آلبومین ها و پرولامین هاست.

واحد تحقیق و توسعه 

داخلی ۱۱۶

برچسب ها :

نظرات