مالت در بیش از ۳۰۰ نوع محصول استفاده میشود و جزء صنایع غذایی مادر محسوب می شود. شرکت به مالت از سال ۱۳۹۰ سعی کرده است تا با تولید محصولات متنوع و افزایش آگاهی نسبت به محصولات در بازار و صنعت تاثیری ماندگار داشته باشد. با همکاری شرکت های تولیدکننده و تیم های تحقیق و توسعه آنها، امروزه مالت و مشتقات آن در مسیر پیدا کردن جایگاه اصلی خود در ایران است ولی با توجه به پیشینه هزار ساله آن در خارج از کشور، میدانیم که راه طولانی برای رسیدن به آن جایگاه داریم. در حال حاضر محصولات به مالت و حوزه کاربری آن ها را در سه بخش کلی خلاصه شده است. برای مشاهده محصول مورد نظر بر روی حوزه آن کلیک کنید.