بر اساس تحقیقات بین المللی و تجربه ی متخصصین تغذیه ی دام و طیور، ماءالشعیر طیور به دلایل اصلی زیر به عنوان بهترین مکمل غذایی طبیعی با صرفه اقتصادی بالا معرفی شده است.