با توجه به حساسیت سلامت کارمندان و جلوگیری از شیوع این بیماری اقدامات موثری صورت گرفت تا خسارات ناشی از این همه گیری به حداقل برسد.

از جلمه اقدامات اساسی که در به مالت صورت گرفته است:

1-اندازه گیری درجه ی دمای بدن تمامی وارد شدگان به شرکت و جلوگیری از ورود کسانی که دمای بدن آن ها نرمال نیست.

2-خود ارزیابی ماهیانه و گاها هفتگی پرسنل در خصوص وضعیت عمومی آنها

3-اجباری شدن زدن ماسک برای تمامی پرسنل

4-مرخصی حداقل 7 روزه تا برطرف شدن علایم بیماری و جلوگیری از حضور بیمار در محیط کار

5-ضدعفونی کردن محیط با مواد ضدعفونی کننده قوی که از طرف غذا و دارو معرفی شده است

6-ایجاد فاصله ی میز ها به بیش از 3 متر

7-کم کردن تراکم جمعیت در بخشی از واحد ها

8-در نظر گرفتن جریمه برای کسانی که بیماری خود را کتمان میکنند.

9-عدم اجازه تجمع هنگام استراحت و غذا خوردن

خوشحالیم که در اجرای موارد بالا، حمایت همگانی همکاران را حس میکنیم و همه با هم به سمت روشن نگه داشتن چراغ صنعت کشور با وجود سختی ها و سد ها هستیم.