شرکت شهدزاگرس جهان بین برای حفظ منابع آب و کاهش آلودگی های فاضلابی اقدام به راه اندازی تصفیه خانه اختصاصی کرد. ازآنجایی که آب یکی از مهم ترین مواد اولیه مالت سازی است و مصرف آن در این سیستم قابل توجه است، برآن شدیم تا با تصفیه صحیح آن اقدامی موثر در صرفه جویی و کاهش هزینه ها برداریم.

امروزه بیش از 80 درصد اتلاف آب در کشاورزی صورت می گیرد و بعد از آن بخش عمده ای از آن شامل صنایع می شود. با راه اندازی تصفیه خانه، خوشحالیم که این شرکت به یکی از دوست داران طبیعت تبدیل شده و جالب است بدانید در به مالت، هیچ چیز دور ریخته نمی شود و تمامی ضایعات این شرکت در صنایع مختلف استفاده می شود.

در آینده  با افتتاح خط 3 و 4 مالت سازی، فاز دو تصفیه خانه راه اندازی خواهد شد. اقدامات اجرایی فاز دو تصفیه خانه آغاز شده است و پاسخگوی نیاز های این شرکت خواهد بود.