نشست مدیران بانک رفاه کارگران، صنعتگران و پیمانکاران شهر هفشجان، با موضوع تغییر ”باجه” بانک رفاه شهر به ”شعبه” با همکاری بخش صنعت و شورای شهر، در محل کارخانه به مالت هفشجان.