همکار گرامی، آقای معین محمدی
صعودتان به قله ۴۰۷۵ متری شیرکوه یزد را تبریک گفته و در این مسیر سلامتی و موفقیت روز افزون را برایتان آرزومندیم.