مطالب توسط behmalt

تمدید موفق سالیانه ایزو 90001 و ایزو 22000 به مالت

این شرکت از سال 91 اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 کرده است. اما از سال 96 به صورت جدی اقدامات لازم جهت اخذ گواهی ایزو 9001 و 22000 از TUV INTERCERT آلمان، ما را بر این داشت که سیستم را مجدد مورد ارزیابی قرار داده و بر اساس الزمات ایزو در ورژن های جدید که بسیار بهینه تر بود گام برداریم. در سال 98 موفق به کسب گواهی ازو 9001 و 22000 شدیم و باعث افتخار است که در اولین ارزیابی سالانه TUV توانستیم بهترین امتیاز ها را کسب کنیم و گواهی های خود را برای یک سال دیگر تمدید کنیم.