این شرکت از سال 91 اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 کرده است. اما از سال 96 به صورت جدی اقدامات لازم جهت اخذ گواهی ایزو 9001 و 22000 از TUV INTERCERT آلمان، ما را بر این داشت که سیستم را مجدد مورد ارزیابی قرار داده و بر اساس الزمات ایزو در ورژن های جدید که بسیار بهینه تر بود گام برداریم. در سال 98 موفق به کسب گواهی ازو 9001 و 22000 شدیم و باعث افتخار است که در اولین ارزیابی سالانه TUV توانستیم بهترین امتیاز ها را کسب کنیم و گواهی های خود را برای یک سال دیگر تمدید کنیم.

از شما دعوت می کنیم مهمان ما در هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته باشید.