از شما دعوت می کنیم مهمان ما در هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته باشید.