26-11-1401

انتخاب پیاپی مسئول فنی به مالت در برترین های ۱۴۰۱

به گزارش اخبار فودنا، آقای رحیم ترابی با بیش از ۱۵ سال سابقه در حوزه صنعت غذا ، به عنوان مسئول فنی برتر استان در دو سال پیاپی معرفی شد. انتصاب آقای ترابی به این سمت با هدف توسعه فعالیت های شرکت در حوزه بهداشت صنایع غذایی انجام شده است. با توجه به تجربه گسترده و توانایی‌های آقای ترابی در زمینه کنترل کیفیت و نظارت انتظار می‌رود که او به تحقق اهداف و برنامه‌های پیاپی در به مالت کمک شایانی نماید.