عصاره مالت طیور

عصاره مالت غنی از دی ساکارید و تری ساکارید ها،ویتامین‌های گروهB  ,E,C, آهن ، منگنز سلنیو روی و اهن اسیدهای آمینه لیزین متیونین والین و ترکیبات فیتوشیمیایی زیست فعال با خاصیت آنتی اکسیدانی است که باعث بهبود رشد و کاهش ضریب تبدیل در طیور می‌شود.

توضیحات بیشتر

عصاره مالت مخصوص طیور یک مکمل خوراکی مایع است که با فرآوری حرارتی و آنزیمی  از دانه جو جوانه زده تولید می شود. عصاره مالت از مرغوبترین دانه های جو مخصوص تولید مالت و مطابق با استانداردهای تولید انسانی تولید می شود

دانه جو از غلات مغذی است. حدود  70 درصد دانه را نشاسته ،ویتامین، پروتئین، عناصر معدنی و…..تشکیل می دهد . طی روند جوانه زنی ویتامین ها و عناصر معدنی افزایش و  آنزیم ها‌یی تولید می شود که پروتئین جو را به پروتئین‌های محلول و نشاسته را به قندهایی با زنجیره کوتاه تر تبدیل می‌کند و دانه جو تبدیل به فراورده بیوژنیک می شود.

دلایل مصرف عصاره مالت

عصاره مالت غنی از دی ساکارید و تری ساکارید ها،ویتامین‌های گروهB  ,E,C, آهن ، منگنز سلنیو روی و اهن اسیدهای آمینه لیزین متیونین والین و ترکیبات فیتوشیمیایی زیست فعال با خاصیت آنتی اکسیدانی است که باعث بهبود رشد و کاهش ضریب تبدیل در طیور می‌شود.

مزایای مصرف

  • بالا بردن خوشخوراکی
  • درمان بیماری آسیت
  • تقویت عملکرد دستگاه گوارش
  • بهبود فلور میکروبی
  • بهبود شاخص های ایمنی
  • بهبود ضریب تبدیل
  • بهبود استرس های گرمایی و جابجایی
  • کاهش تلفات

عملکرد عصاره مالت

تاثیر عصاره مالت بر سیستم آنتی اکسیدانی :  عصاره مالت حاوی ترکیبای مانند سلنیوم ، روی،  منگنز، منیزیم با خاصیت آنتی اکسیدانی بالا است . این عناصر کمیاب در ساختار آنزیم هایی از قیبل گلوتاتیون پراکسیداز و سوپر اکسد دسموتاز حضور داشته و نقش مهمی در سیستم آنتی اکسیدانی بازی می کند

تاثیر عصاره مالت بر سیستم ایمنی :  عصاره مالت حاوی ترکیبات قندی و ویتامین های گروه B و E است این ویتامین ها باعث بهبود عملکرد ماکروفاژها یا همان سلول های اولیه سیستم ایمنی غیر اختصاصی می شوند.

تاثیر عصاره مالت بر سیستم گوارشی : عصاره مالت حاوی قند های مالتوز و مالتو تریوز است که بهترین قند مغذی برای باکتری های روده هستند و باعث بهبود عملکرد باکتری های مفید روده شده می شود و عملکرد دستگاه گوارش را بهبود می‌دهد

تاثیر عصاره مالت بر هضم و جذب مواد غذایی : عصاره مالت حاوی آنزیم های فعال  آلفا آمیلاز ، بتا آمیلاز ،  فروکتاناز

دکسترینازها فیتاز زایلاناز سلولاز است که به هضم  مواد نشاسته‌ای و سلولوز موجود در خوراک می‌شود

تاثیر عصاره مالت بر آسیت : عصاره مالت حاوی عناصر معدنی است که برکارکرد کلیه تاثیر گذاشته و به دفع مایعات اضافی از بدن طیور کمک کرده و از بیماری آسیت جلوگیری می کند

  تاثیر عصاره مالت برطعم : عصاره مالت دارای ترکیبات اروماتیک است که باعث خوشبو شدن خوراک می‌شود همچنین عصاره مالت طعم شیرینی دارد و به عنوان افزایش دهنده طعم استفاده می شود .

توجیه اقتصادی مصرف عصاره مالت طیور

 اغلب مرغداران در سراسر کشور از نوشیدنی ماءالشعیر موجود در بازار جهت درمان بیماری  آسیت ومشکلات کلیوی، بهبود استرس های گرمایی و…استفاده می کنند، ماده موثره موجود در این نوشیدنی که دامپزشک و مرغدار را راغب به استفاده از این نوشیدنی می‌کند عصاره مالت جو (دانه جو جوانه زده )  است. در حالی که درصد عصاره مالت استفاده شده در این نوشیدنی ها بسیار پایین و در بهترین حالت حدود 5 تا6 درصد است.

اگر قیمت متوسط  هر لیتر نوشیدنی ماءالشعیر در برند های برتر که حاوی عصاره مالت (حدود6 درصد) هستند، به فرض 15 هزار تومان در نظر گرفته شود و مرغدار 5 لیتر از ماءالشعیر را به 1000لیتر آب مصرفی اضافه کند حدود 300 گرم مالت به 1000 لیتر آب اضافه کرده است،که برای مرغدار حدود 75 هزار تومان هزینه دارد.

حال آنکه اگر 300 گرم از عصاره مالت مخصوص طیور با قیمت فعلی (هر کیلو 40 هزارتومان) استفاده شود 10 تومان هزینه دارد یعنی حدود یک هفتم از خرید ماءالشعیر است.

طبق تحقیقات انجام شده بهترین نتیجه در دوز 2 کیلو عصاره مالت در 1000 لیتر آب به دست آمده است.که برای مرغدار هزینه ای برابر با ماءالشعیر داردولی با بازده‌ای بیشتر است.

کاتالوگ محصول

نظرات