پریمیکس قندی عصاره مالت مخصوص زنبور عسل

زنبوران عسل در فصل سرما و مواقعی که کمبود مواد غذایی در طبیعت مشهود است نیاز به تغذیه تکمیلی دارند و همچنین  با توجه به روند صنعتی شدن پرورش  زنبورعسل اهمیت تغذیه تکمیلی بیشتر احساس می­شود." پرمیکس قندی به مالت" با توجه به ترکیبات قندی ومغذی که دارد در تأمین انرژی، پروتئین و چربی بدن زنبورعسل موثر است..

مشخصات محصول

قند فروکتوز
۲۰٪
قند گلوکوز
۲۰٪
قند مالتوز
۶۰٪
ویتامین C
300ppm

توضیحات بیشتر

زنبوران عسل در فصل سرما و مواقعی که کمبود مواد غذایی در طبیعت مشهود است نیاز به تغذیه تکمیلی دارند و همچنین  با توجه به روند صنعتی شدن پرورش  زنبورعسل اهمیت تغذیه تکمیلی بیشتر احساس می­شود.” پرمیکس قندی به مالت” با توجه به ترکیبات قندی ومغذی که دارد در تأمین انرژی، پروتئین و چربی بدن زنبورعسل موثر است.

زمانی که از شربت ساکاروز  برای تغذیه زنبور استفاده می شود، زنبور عسل باید آنزیم دیاستاز را ترشح کند و ساکاروز را تبدیل به فروکتوز ، گلوکزو مالتوز­کند.در نتیجه  باعث مصرف انرژی بیشتر و تخریب زودس سیستم آنزیمی زنبورعسل، و به دنبال آن کاهش حجم چربی و پروتئین بدن و مرگ زودرس زنبور عسل می شود. با استفاده از “پرمیکس قندی به مالت”، زنبور عسل نیازی به صرف انرژی و تبدیل قند ندارد و قند گلوکوز ، فروکتوز ومالتوز به راحتی در دسترس زنبور عسل قرار می­گیرد و جذب سیستم هضمی زنبورعسل شده و ضامن زمستان گذرانی ایمن زنبورعسل می­شود.

از دیگر ویژگی های پرمیکس قندی به مالت غنی بودن از ویتامین های گروه  B  و C است. و نیاز به اضافه کردن  این ویتامین ها به شربت نیست.

مزایای پرمیکس قندی به مالت :

  • جذب سریع تر و اثر بخشی بیشتر
  • افزایش طول عمر و جمعیت زنبورعسل
  • بهبود کیفیت و کمیت زنبور عسل
  • افزایش ذخایر بدنی زنبور عسل
  • بهبود زمستان­گذرانی زنبور­عسل

روش مصرف : برای هر کندو مقدار 1 کیلو گرم  ازپرمیکس قندی را در 5/0 لیتر آب مقطر 40 درجه رقیق شود و در اختیار زنبور قرار گیرد

کاتالوگ محصول

نظرات