26-11-1401

کاربرد پودر مالت جو در خمیر پیتزا

افزودن پودر مالت جو و عسل به ترکیبات این خمیر طعم و آرومای آن را بی نظیر می کند. آنزیم های پودر مالت جو زمان ور آمدن خمیر را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.


بهترین خمیر پیتزا در 90 دقیقه

ایجاد لبه های ترد با حس جویدن نانی با عطر و طعم مالت و عسل دستور تهیه نو و جدیدی برای پخت نان پیتزا است. افزودن پودر مالت جو و عسل به ترکیبات این خمیر طعم و آرومای آن را بی نظیر می کند. آنزیم های پودر مالت جو زمان ور آمدن خمیر را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.اگرچه خمیر پیتزای ناپولیتین یک خمیر بدون چربی دارای آرد،آب،مخمر و نمک است اما استفاده از این ترکیبات در خمیر، ارزش غذایی بالایی را از نظر غذایی و ارگانولپتیکی برای نان پیتزای شما فراهم می کند. مقدار پیشنهادی ما استفاده از 1-2 درصد پودر مالت دیاستاتیک “به مالت”در فرمولاسیون خمیر پیتزا است.

نظرات